Spreken is zilver, zwijgen is fout 

Gebrek aan vertrouwen en angst voor conflicten zijn de belangrijkste frustraties, gevolgd door gebrek aan commitment, verantwoordelijkheid en resultaten. Het één hangt samen met het ander natuurlijk. Als je elkaar niet vertrouwt, ga je voorzichtig opereren en probeer je de (schijn) harmonie te handhaven. Spreken is zilver en zwijgen is fout! En zo wordt het ‘team’ een “los zand” groep, waar je niet al te veel van kan verwachten voor wat betreft plezier in het werk maar zeker ook voor de resultaten.

Uiteindelijk gaat het in elk team om presteren en elke prestatie wordt sterk beïnvloed door de manier van samenwerken. Je bent afhankelijk van elkaar, ieder doet het toch een beetje op zijn eigen manier. Je zal dus helder met elkaar moeten communiceren om het juiste resultaat te krijgen.

Belangrijk voor succes, de basis, is vertrouwen in elkaar. Zonder vertrouwen en veiligheid spreken we elkaar niet aan en zijn we op onze hoede.

In de training “Spreken is zilver, zwijgen is fout!” gaan we met elkaar aan de slag en krijgen de deelnemers inzichten in hoe duidelijker te communiceren, zonder verwijten en (voor)oordelen. We kijken naar de verschillende typologieën. Een aanpakker werkt anders dan een denker, een samenwerker anders dan een motivator.

Een aanpakker loopt vaak voor de troepen uit, wil tempo, de samenwerker is zeer gevoelig voor sfeer en harmonie. De motivator heeft prachtige ideeën, is enthousiast, terwijl de denker op zoek is naar alternatieven, dingen eerst wil uitzoeken en daarna wil implementeren. Als de herkenning en daardoor het respect aanwezig is, is de eerste stap gezet. Het vertrouwen in elkaar gaat toenemen, want je kent elkaars werkstijl en hoe je met elkaar rekening kunt houden. Als het gezamenlijke vertrouwen er is zal dit resulteren in een succesvol team.

Adviesvaardigheden voor de zorg

Bent u kwaliteitsfunctionaris, communicatie- of bijvoorbeeld beleidsmedewerker? Krijgt u naast uitvoerende en beleid ontwikkelende taken steeds meer een adviserende rol? Adviseren is een kunde, en dus te leren! Succesvol adviseren hangt vooral samen met uw creativiteit en zelfvertrouwen om te kunnen omgaan met uw belangen en die van uw gesprekspartner.

Tijdens de training behandelen we de verschillende fasen in het adviesproces, waardoor u meer resultaatgericht kunt werken en verschillende strategieën kunt toepassen. We gaan dieper in op uw gedrag en hoe u overkomt. U leert de adviesvaardigheden toe te passen, tegenwerpingen te incasseren en om te gaan met weerstand. De training heeft een praktisch, interactief en persoonlijk karakter en biedt u de mogelijkheid uw eigen casussen in te brengen. U krijgt opdrachten om direct in uw eigen praktijk mee aan de slag te gaan.

Top TEAM in de zorg!

Parallellen tussen gezondheidszorg en de luchtvaart zijn er genoeg. In beide werelden gaat het regelmatig om heftige processen, tijdsdruk, de noodzaak tot direct handelen.

Maar er zijn er ook grote verschillen. De ziekenhuiswereld is bijvoorbeeld traditioneel hiërarchisch. Een leerling verpleegkunde haalt het niet snel in haar hoofd een hoogleraar tegen te spreken. Maar feedback blijft ook vaak achterwege omdat we het lastig vinden elkaar aan te spreken en het liever “met de mantel der liefde ”bedekken.

In de vliegwereld draait het juist om teamwerk. Niet zonder reden: grote vliegtuigcrashes in de jaren zeventig bewezen dat je personeel tot het uiterste kunt trainen, maar dat dat ongelukken niet uitsluit. "Zeventig procent van de incidenten bleek zelfs veroorzaakt door menselijke fouten",

De oplossing werd gezocht in het multidisciplinair trainen van vliegende bemanningen, met Crew Resource Management, ontwikkeld door ruimtevaartorganisatie NASA.

Cultuuromslag

Het gaat er niet zozeer om dat de individu wordt bijgeschoold, maar een heel team. Manager, teamleider, arts, verpleegkundige orthopedagoog, psycholoog, begeleider, teamleider, secretaresse enz. Teamleden leren op elkaar feedback te leveren, feedback te accepteren, kritisch te kijken naar het eigen functioneren in het team én leren omgaan met leiding. Een team moet op de werkvloer als team functioneren en niet als een verzameling individuen.

Van blamen en shamen naar………. veilige zorg

B-Care werkt nauw samen met Triaspect en verzorgt verschillende trainingen voor hen;

Een workshop voor zorginstellingen die willen overgaan op Het Nieuwe Melden en de oude meldcultuur willen transformeren tot het leren en verbeteren van risico’s en incidenten. Maar ook zicht in veiligheid, de Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI) behoren tot de trainingen die uitgevoerd worden.

Niets is wat het lijkt.

B-Care werkt nauw samen met Triaspect en verzorgt verschillende trainingen voor hen;

Incidenten analyseren in de praktijk. In deze training van anderhalve dag leert men inzicht te krijgen in de technische, organisatorische, menselijke en patiënt gerelateerde oorzaken van een incident. 

“Charismatisch optreden” voor medewerkers in de zorg


Medewerkers in de zorg zijn er op gericht om patiënten/cliënten/familie efficiënt, kwalitatief goed, veilig en respectvol te behandelen.

Dit programma wordt aangeboden vanuit een in company training of door middel van praktijk gerichte coaching op de werkplek met theoretische onderbouwing. Gericht op situaties uit de praktijk zal de training/ coaching op locatie of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden plaats vinden. Voorafgaande de training/ coaching stemt de trainer de specifieke inhoudsvraag met de opdrachtgever en de deelnemers af.

Ieder individu is uniek, en dat betekent dat de verschillende medewerkers; vanuit hun persoonlijke aanwezige vaardigheden getraind of gecoacht zullen gaan worden - Bewustwording van het eigen gedrag is het vertrekpunt immers; Waarom is klantvriendelijk en professioneel optreden aan de telefoon voor de medewerkers van de Zorginstelling van doorslaggevend belang? In hoeverre handelen we vanuit het draaien op de automatische piloot? Zijn we klantgericht of klantvriendelijk, en wat is het verschil? Hoe ga je om met teleurstelling, weerstanden. Welke effecten heeft dat op de eisen die we aan onze dagelijkse werkzaamheden en onze benadering naar buiten toe moeten stellen.

Om eenduidig naar buiten toe te communiceren moeten we duidelijk voor ogen hebben wat ons gewenst imago is. Wat betekent het gewenst imago voor ons optreden aan de telefoon en onze omgang met de patiënten/cliënten en overige collega’s.

- Het in de praktijk professioneel ten uitvoer brengen van;

- Identificeren

- Plezierig en snel reageren

- Gesprekstechnieken

- Vraagtechnieken

- Zelf sturing kunnen geven aan het gesprek

- Goed kunnen samenvatten - Goed kunnen afsluiten

- Omgang met weerstanden

- Communicatieve vaardigheden met betrekking tot afhandelen verschillende lijnen

De gesprekken die gevoerd worden aan de telefoon kunnen tijdens de coaching momenten worden opgenomen en terug geluisterd met de medewerkers. We kunnen eventueel voorafgaande de coaching oefenen met een opname set. Tevens ontvangen de deelnemers een syllabus als naslagwerk.

Mysterie calls en mysterie bezoeken op de locatie behoren ook tot de mogelijkheden.

We hechten veel waarde aan de voorbereiding en nemen de leer kansen uit bijvoorbeeld uw kwaliteitsprojecten (klanttevredenheid, kwaliteits-indicatoren, wachttijden, snelheid van brieven/e-mail beantwoording) mee in de training.

 

Van Patiënt/Client naar Klant

Hoe draag je individueel of als team bij aan missie, visie en kernwaarden van je organisatie?

Wat betekent “patiëntgericht” werken in de praktijk?

Wat vergt goed samenwerken van jou

Bovenkant formulier

Zorginstellingen staan voor de uitdaging kosten te besparen en rendement te verhogen. Tegelijkertijd verwachten patiënten/cliënten en zorgverzekeraars de juiste zorg die tijdig (zonder lange wachttijden) wordt geleverd. Dit vraagt om het loslaten van een taakgerichte werkwijze en een focus op klantgericht werken. De Zorginstelling gaat hiermee uit van een situatie waarin iedere medewerker zonder gezamenlijk doel en totaaloverzicht zijn eigen werk uitvoert, naar een teamprestatie van medisch specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, doktersassistentes en secretaresses mét een gezamenlijk doel. Maar hoe kunt u als leidinggevende uw afdeling optimaal klantgericht organiseren, zodat kwaliteit en efficiëntie toenemen?

Deze training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u direct aan de slag met oefeningen en cases. Tevens kunt u eigen praktijksituaties inbrengen.

Na afloop van de training heeft u inzicht in hoe de afdelingsdoelen om te zetten naar gedrag  


bekijk het overige aanbod van BiboTrainingen.