Welkom op de website van TelefoonTrainingen

De telefoon is een krachtig instrument mits op de juiste wijze gehanteerd. Een goede bereikbaarheid is daar nog maar één aspect van. Daarnaast draagt een getrainde medewerker bij aan het juiste imago van uw organisatie. Door middel van telefoontraining leren medewerkers o.a.:

  • uw relaties klantgedreven te benaderen
  • om te gaan met klachten
  • alert te zijn op (commerciële) kansen (minder beloven meer doen)
  • gesprekken goed af te handelen
  • bewust om te gaan met de inhoud van het telefoongesprek.

 

Onze praktijkgerichte trainingen hebben bovendien bewezen het prestatievermogen en het plezier van medewerkers die de telefoon hanteren aanzienlijk te verbeteren